3D肉蒲团之极乐之鉴

3D肉蒲团之极乐之鉴

反胃不下食,以锻石泡热,姜汁淬三次,同丁香、粟米煎服,或为末舐;或为丸噙;或包丁香,以姜汁煮焙丸服。唐太妃所服者,乃此也。

俗工唯在速效,迎合病患之意,而铜非不可用,若新出火者,其火毒、金毒相扇,挟香药热毒,虽有接骨之功,燥散之祸,甚于刀剑,戒之。同生姜,擦诸黄病。

 熔者投以少铜,则成丝纹金花,铜多则反败银,去铜则复还银。故食牡鸡,取阳精之全于天产者;佩雄黄,取阳精之全于地产者;操弓矢,藉斧斤,取刚物之见于人事者。

畏蛇蜕皮、吴茱萸。【主治】调中引气,宣和强力,通关开胃止渴,霍乱泄利,消宿食。

但心头温者,皆活。【发明】时珍曰∶洪迈《夷坚志》云∶汝人多病瘿。

一物之内,气味兼有;一药之中,理性具焉。同生姜,擦诸黄病。

Leave a Reply